مدیریت سرمایه گذاری شهرداری زنجان :

 

در راستای اجرای شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت ابلاغیه مورخ 1391.02.04 وزیر محترم کشور و مصوبه مورخ 1392.03.08 شورای محترم اسلامی شهر زنجان ، مدیریت سرمایه گذاری شهرداری زنجان با اهداف و وظایف ذیل تشکیل گردیده است .

 

       اهداف :

       - استقرار نظام واحد و يكسان و سامان يافته در امور سرمايه گذاري و مشاركت .

       - فراهم آوردن زمينه و بستر مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي در امور مربوط به شهرداري و اشاعه فرهنگ مشاركت .

-      - افزايش ضريب اطمينان و امنيت در سرمايه گذاري و جذب سرمايه ها .

-      - بكارگيري و بهره مندي از فكر و انديشه و سرمايه اشخاص حقيقي و حقوقي در توسعه امور شهري .

-      - شفاف سازي و تسهيل و روان سازي فعاليتهاي مربوط به امور سرمايه گذاري و مشاركت .

-      - اعمال مديريت راهبردي و هدفمند امور سرمايه گذاري و مشاركت ها .

-      - فراهم آوردن الگوي كارآمد در تامين منابع مالي مستمر و پايدار براي شهرداري .

-      - تلاش جهت كاهش تصدي گري شهرداري .

-      - تلاش جهت افزايش سرانه هاي عمومي و خدماتي .

 

 وظایف :

-     - تهیه سند حاوی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری همراه با اطلاعات جامع و کلی اقتصادی و فنی برای ایجاد فرصت های سرمایه گذاری و اطلاع رسانی برای جذب سرمایه گذار .

-      - اخذ مجوز لازم جهت انعقاد قرارداد های سرمایه گذاری و رفع موانع اداری برای تسریع در اجرای طرح های سرمایه گذاری و مشارکتی و پیگیری کلیه تعهداتی که شهرداری مطابق با قرارداد بعهده گرفته است .

-      - ایجاد زمینه و بستر مناسب ترغیب و تشویق سرمایه گذاری و پیشنهاد اعطای تسهیلات و امکانات کافی از طرف شهرداری .

-      - فراهم آوردن شرایط برابر برای ایجاد رقابت بین سرمایه گذاران جهت انجام امور سرمایه گذاری .

-      - ایجاد هماهنگی با مناطق و سازمان ها و شرکت های وابسته و واحدهای تابعه شهرداری .

-      - ابلاغ مصوبات هیأت عالی و پیگیری نحوه اجرای آنها .

-      - تهیه گزارش جامع و ماهانه از روند امور سرمایه گذاری جهت ارائه به کمیسیون و هیأت عالی .

-      - انجام تبلیغات برای جلب سرمایه گذاران و معرفی طرح ها .

-      - اخذ گزارش عملکرد امور سرمایه گذاران از مناطق و واحد های تابعه شهرداری .

 

       مدیریت

 

 

 آدرس: 

       زنجان - خیابان امام (ره) - مابین میدان آزادی و چهارراه صدرجهان - روبروی کوچه گیلک - ساختمان معین - طبقه سوم 

       تلفن :      3263905 - 0241

       دورنگار :    3263906 - 0241

       رایانامه :  investment@zanjan.ir

 

 

Power by :     PFPgroups © 2012-2014