معرفی استان زنجان :

استان زنجان بين 47 درجه و 10 دقيقه تا 90 درجه و 26 دقيقه طول شرقي و 35 درجه و 33 دقيقه تا 37 درجه و 15 دقيقه عرض شمالي از نصف‌النهار گرينويچ در قسمت شمال غربی کشور جمهوری اسلامی ایران واقع شده است و مرکز آن شهر زنجان در دره زنجانرود ( از شاخه‌های قزل اوزن (سفید رود)) قرار گرفته و از سطح دریا ۱۶۴۱ متر ارتفاع دارد . از جمله شرایطی که فلسفه وجودی شهر زنجان را در منطقه تبیین و توجیه می‌‌نماید ، وجود راه ارتباطی فلات مرکزی ایران به آذربایجان در منطقه ، حاکم بودن شرایط مناسب اوضاع توپوگرافی ، وجود اراضی مسطح با شیب ۲٪ در منطقه کوهستانی و بالاخره لزوم مرکز مبادلاتی تولیدات و ارائه خدمات متقابل به مناطق  حوزه نفوذ به ویژه منطقه شمالغرب کشور بوده است .

استان زنجان بامساحت 22164 کیلومتر مربع حدود 1.34 درصد از مساحت کشور را به خوداختصاص داده است . مطابق آخرین سرشماری در سال 1390 جمعیت استان 1015734 نفر بوده که از این تعداد 62.5 درصد درنقاط شهری و 37.5 درصد درنقاط روستایی ساکن بوده اند .

استان زنجان به لحاظ داشتن تنوع نقاط ارتفاعی از یک سو و از سوی دیگر تاثیرپذیری از چند توده هوایی خزری ، مدیترانه ای و صحرای مرکزی ، صاحب اقلیم ها و اکوسیستم های متنوعی شده است . تعداد 11 نوع اقلیم متفاوت بر اساس روش دومارتن در استان تشخیص داده شده است . هیچ توصیفی از سرسبزی و زیبایی طبیعت زنجان کامل نیست و مناظر بدیع فصول مختلف سال را در زنجان فقط باید دید . تنوع آب و هوایی و تغییرات ارتفاع از 500 متر در سواحل رودخانه قزل اوزن در ناحیه طارم تا ارتفاعات بیش از 3000 متر در انگوران ، تغییرات دمایی و آب و هوایی زیادی را در نقاط مختلف به وجود آورده و سبب پدید آمدن چشم اندازهای مختلفی در منطقه شده است .
 

 

 

 

Power by :     PFPgroups © 2012-2014